acquistare zyvox generico antibiotico

Restaurátorské průzkumy

Provádím průzkumy - statigrafii omítkových a nátěrových barevných vrstev památky z lešení i horolezeckou technikou z lana. Posuzuji jejich stav, míru dochování a pokud se objeví původní dochovaná barevnost, navrhuji způsob restaurování a zachování barevnosti nátěru. Na základě vyhodnocení všech těchto zjištění zaměřených na požadovanou problematiku je následně vypracována restaurátorská dokumentace, která obsahuje i restaurátorský záměr, s  návrhem technického a technologického řešení, včetně všech materiálů doporučených k použití při samotném restaurování. Dokumentace je provedena ve dvou identických provedeních s fotografickou, grafickou a textovou přílohou.

Průběh prací je konzultován a schválen majiteli a zástupci orgánu památkové péče.

„Úřednický dům“

Restaurátorský orientační průzkum ve Státním zámku Ploskovice - „Úřednický dům“, č. p. 38, okres Litoměřice, 2. nadzemní podlaží.

Image Gallery

U zlatého jelena

Restaurátorský průzkum, dům U zlatého jelena na Celetné a Štupartské ulici, Praha 1.

Image Gallery

Skořepka

Restaurátorský průzkum, ulice Skořepka č. p. 4/1056, Praha 1.

Image Gallery

Mostecká

Restaurátorský průzkum, Mostecká ulice č. p. 19/275, Praha 1.

Image Gallery

cialis buy
viagra buy online