Restaurování na IRKT Litomyšl

Školní restaurátorská praxe 1998-2002 na Institutu restaurování a konzervačních technik o. p. s., Litomyšl:

1998

 • Restaurování renesančních maleb na klenbách a žebrech mázhauzu domu č. p. 62/9 v Moravské Třebové
 • Zajištění a průzkum nástěnných maleb na klenbě kostela Navštívení Panny Marie v Bozkově
 • Restaurování sgrafitové a kamenné výzdoby na fasádě budovy č. p. 44 Escudelers v Barceloně (Ciutat Vella), Španělsko – studentský program Rafaelo 96 spadající pod Unii Evropy

1999

 • Restaurování nástěnných maleb na severní a jižní stěně kostela Nalezení svatého Kříže na Křížovém vrchu v Moravské Třebové, červenec 1998 - listopad 1999
 • Odkrytí a restaurování nástěnných maleb v Moravské Třebové na Náměstí T. G. Masaryka, dům č. p. 33, duben - srpen 1999
 • Zpráva o výsledcích restaurátorského orientačního průzkumu v jihovýchodním křídle zámku Moravská Třebová, listopad - prosinec 1999

2000

 • Restaurování nástěnné malby v sále zámečku Dr. Radslava Kinského, Žďár nad Sázavou
 • Restaurování klenebních náběhů a vítězného oblouku v kostele Navštívení Panny Marie v Bozkově, červen - srpen 2000
 • Restaurování malovaného vlysu v podkroví nad klenbami Rytířského sálu ve Valdštejnském paláci v Praze, květen - červen 2000
 • Sejmutí, osazení a restaurování transferovaného celku gotické nástěnné malby ,,Panna Marie Ochranitelka“ z kostela sv. Jana Křtitele z Dolních Kralovic 2000-2002

2001-2002
Bakalářské praktické práce

 • Odkrývání a restaurování původní polychromie z doby okolo roku 1750 na části štukového stropu - část "Alegorie Zimy", Olomouc, bývalé kapitulní děkanství, místo budoucího Arcidiecézního muzea, 1. patro v místnosti č. 217 v tzv. Erbovním sále
 • Restaurátorský průzkum malovaného iluzivního dekoru na soklu v místnosti č. 215 a následné restaurování jeho vybrané části, Olomouc, bývalé kapitulní děkanství, místo budoucího Arcidiecézního muzea, 1. patro

Restaurování pod vedením ak. mal. J. J. Alta

Restaurování nástěnných maleb, nástropních maleb a závěsného obrazu pod vedením ak. mal. a restaurátora Jaroslava J. Alta:

Nástěnná a nástropní malba

 • Restaurování nástěnné rokokové dekorativní malby v zámku Vilémov u Havlíčkova Brodu (1998)
 • Restaurování maleb s námětem Andělské kapely na podhledu kůru v kostele sv. Jana Nepomuckého v Kutné Hoře (2000)
 • Restaurování dekorativních nástropních maleb na klenbě horní kaple hřbitovního kostela Všech svatých v Kutné Hoře - Sedlci (2001)

Závěsné obrazy (1998 – 2002)

 • Restaurování závěsného obrazu "Ukřižování s Pannou Marií, Janem Evangelistou a Máří Magdalenou" z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kutné Hoře - Sedlci 
 • Restaurování závěsného obrazu "Příbuzenstvo Páně" (inv. č. CB 29909) ze Sbírkového fondu Regionálního muzea v Kolíně
 • Restaurování torza závěsného obrazu "sv.Jan Nepomucký" (torzo hlavy a poprsí) ze Sbírkového fondu Regionálního muzea v Kolíně
 • Restaurování závěsného obrazu "sv.Jan Nepomucký" ze Sbírkového fondu Regionálního muzea v Kolíně
 • Restaurování závěsného obrazu "Podobizna šlechtice" ze Sbírkového fondu Regionálního muzea v Kolíně
 • Restaurování torza závěsného obrazu "Bolestný Kristus" ze Sbírkového fondu Regionálního muzea v Kolíně
 • Restaurování závěsného obrazu z depozitáře Arcibiskupského paláce v Praze "Šest dětí Marie Terezie"
 • Restaurování závěsného obrazu, pochází ze soukromého vlastnictví - Litomyšl, "Panna Marie s Ježíškem a Janem Evangelistou", z první poloviny 18. století
 • Restaurování závěsného obrazu ze soukromé sbírky-Kutná Hora, "Panna Marie s Ježíškem", začátek 19. století
 • Restaurování závěsného obrazu „sv. Jiří bojuje s drakem“ ze Sbírkového fondu zámku Konopiště
 • Restaurování závěsného obrazu „Apollon – bůh pastýřů“ (inv. č. U 218) ze Sbírkového fondu Regionálního muzea v Kolíně

Nástěnná malba po skončení IRKT Litomyšl

Restaurátorské práce po skončení Institutu restaurování a konzervačních technik o. p. s., Litomyšl – nástěnná malba (2002-2006)

 • Rozšířený sondážní restaurátorský průzkum a následné odkrytí dekorativních maleb na klenebním pasu u východní kolmé stěny v místnosti č. 4.06 ve 4. nadzemním podlaží v bývalém „Jezuitském profesním domě“ č. p. 2/III, Malostranské náměstí 25, Praha 1 (2003)
 • Odkrytí nástěnné dekorativní malby v refektáři v bývalém „Jezuitském profesním domě“ č. p. 2/III, Malostranské náměstí 25, Praha 1 (2003)
 • Restaurování malovaného stropu a vlysu v místnosti č. 3.19 ve 3. nadzemním podlaží v bývalém „Jezuitském profesním domě“ č. p. 2/III, Malostranské náměstí 25, Praha 1 (2003)
 • Restaurování malované divadelní renesanční opony z litomyšlského divadélka, Litomyšlský zámek (2003)
 • Restaurování malované fasády a rekonstrukce sgrafitové renesanční výzdoby fasády domu Zachariáše z Hradce, Telč – náměstí (2003)
 • Restaurování pozdně barokní okenní špalety v místnosti č. 432, 2. podlaží jižního křídla  Pražského hradu (2004)
 • Restaurování pozdně barokních místností s iluzivní architekturou, místnost č. 427, 432, 429, 2. podlaží jižního křídla  Pražského hradu (2004)
 • Zajišťovací práce na Mozaice „Poslední soud“ na katedrále sv. Víta, 2. nádvoří Pražského hradu (2004) ve spolupráci s Martinem Martanem ak. mal. a restaurátorem (2005)
 • Restaurátorský sondážní průzkum v kostele sv. Tomáše a přilehlém klášteře augustiniánů na Malostranském náměstí, Praha 1 (2005)
 • Odkrývání a restaurování původní polychromie z doby okolo roku 1750 na části štukového stropu - část "Bakchus", Olomouc, bývalé kapitulní děkanství, místo budoucího Arcidiecézního muzea, 1.patro v místnosti č. 217 v tzv.Erbovním sále

Závěsné obrazy na VŠVU Bratislava

Restaurátorské práce na VŠVU Bratislava – závěsné obrazy 2003-2004

 • Restaurování iluzivní dekorativní nástěnné malby s motivy loveckých scén, Michelská ulice – hudební centrum, Staré město Bratislava, 19. století
 • Restaurování závěsného obrazu „Alegorie podzimu“ ze sbírky Národního muzea Červený Kameň (diplomová práce), polovina 18. století
 • Restaurování závěsného obrazu sv. Jáchyma ze Staré Lesné, polovina 19. století
 • Restaurování závěsného obrazu „Portrét muže“ ze soukromé sbírky - Bratislava, 19. století

Závěsné obrazy po skončení studia

Restaurátorské práce po skončení studia od roku 2004 – závěsné obrazy

 • Restaurování závěsného obrazu „Zátiší“, Jan Bauch 1931, ČMVU v Praze 2004
 • Zajišťovací a sanační práce v depozitáři ČMVU, Trojanova ulice č. p. 7, Praha 2
 • Restaurování závěsných obrazů pro soukromé sběratele
 • Restaurování závěsných obrazů pro on-line trh starožitností eAntik pod vedením společníků a jednatelů společnosti Studio 1809, s.r.o. Ing. arch. Michael Třeštík, Ing. Daniela Čechová a Ing. Jolana Stádníková, se sídlem v Praze 7, Kostelní 14

Nástěnná malba po skončení studia

Restaurátorské práce po skončení studia od roku 2002 – nástěnná malba

 • Odkrývání a restaurování původní polychromie z doby okolo roku 1750 na části štukového stropu Olomouc, bývalé kapitulní děkanství, místo budoucího Arcidiecézního muzea, 1. patro v místnosti č. 217 v tzv. Erbovním sále
 • Restaurování nástropních a nástěnných maleb v kostele Bičovaného Spasitele (v současnosti zasvěcený sv. Janu Nepomuckému) v Dyji u Znojma, autorem je malíř Franz Anton Maulbertsch (1724–1796) – restaurátorské etapy stále pokračují
 • Restaurování nástěnné malby z roku 1854 v kostele Povýšení sv. Kříže, Františkovy Lázně, autorem maleb malíř Vilém Kandler
 • Restaurování nástěnných maleb (1740) v kostele sv. Jakuba v Lomanech, Františkovy Lázně
 • Restaurátorské průzkumy a stratigrafie fasád v centru Prahy (Nerudova ulice č. p. 222/38, Celetná ulice č. p. 11/598, Skořepka č. p. 1056/4 , Mostecká č. p. 275 aj.)
 • Restaurování nástěnné malby v klenebním poli č. 6 v přízemí ambitu kláštera v Sázavě
 • Restaurování nástěnné malby ve svatyni Lachung ze 14. století, klášter Diskit Gompa, Kraj Ladak, J&K Indie, tempera na hliněné omítce, nesignováno
 • Restaurátorský orientační průzkum ve Státním zámku Ploskovice - Úřednický dům, č. p. 38, okres Litoměřice, 2. nadzemní podlaží