acquistare zyvox generico antibiotico

Provádím restaurování a konzervace uměleckých děl z oboru výtvarných umění, která jsou kulturními památkami nebo jejich částmi, jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty soukromé sbírky, výtvarná díla v domácnostech, úřadech, církevních objektech aj.

Obrazy na plátně

Obrazy na plátně

Restauruji obrazy na plátěné podložce či na jiných nosných podložkách.

obrazy na plátně →

Nástěnná malba

Nástěnná malba

Restauruji nástěnné malby a fasády, které jsou neoddělitelnou součástí stavby.

nástěnná malba →

Průzkumy

Průzkumy

Provádím restaurátorské průzkumy - statigrafii omítkových a nátěrových barevných vrstev památky z lešení i horolezeckou technikou z lana.

průzkumy →

Volná tvorba

Volná tvorba

Věnuji se klasické realistické malbě, kresbě a kopiím.

volná tvorba →

cialis buy
viagra buy online